Laatst bijgewerkt op 7 juli 2024, 21:31

De NANDA-I | NIC | NOC methode is een geïntegreerde aanpak in de verpleegkunde voor het stellen van diagnoses, plannen van interventies en evalueren van zorgresultaten. In dit artikel vertellen we je er meer over

 

 

Uitleg over de methode

De methode bestaat uit drie onderdelen: NANDA-I, de North American Nursing Diagnosis Association International. Deze biedt een gestandaardiseerde lijst van verpleegkundige diagnoses. De NIC, Nursing Interventions Classification, die gestandaardiseerde interventies bevat. En tot slot de NOC, Nursing Outcomes Classification. Deze biedt gestandaardeerde uitkomstmetingen.

  • NANDA-I: Deze component biedt een gestructureerde lijst van verpleegkundige diagnoses, wat zorgverleners helpt bij het identificeren van patiëntproblemen. Diagnoses zijn gebaseerd op symptomen en klinische bevindingen. Een verpleegkundige diagnose geeft de huidige of potentiële gezondheidsproblemen van een patiënt weer en richt zich op de respons van de patiënt op gezondheidsproblemen.Voorbeeld: “Ineffectieve ademhaling gerelateerd aan verergerd hartfalen zoals blijkt uit kortademigheid bij inspanning en verminderde zuurstofsaturatie.”
  • NIC (Nursing Interventions Classification): Deze component bevat een uitgebreide lijst van gestandaardiseerde interventies die verpleegkundigen kunnen toepassen om de geïdentificeerde problemen aan te pakken. Interventies zijn acties die zorgverleners uitvoeren om de gezondheidstoestand van de patiënt te verbeteren of te behouden.Voorbeeld: “Toediening van medicatie zoals diuretica en antihypertensiva, vochtmonitoring, en het geven van gezondheidsvoorlichting over het beheer van hartfalen en een zoutarm dieet.”
  • NOC (Nursing Outcomes Classification): Deze component biedt meetbare uitkomstcriteria waarmee de effectiviteit van de interventies kan worden geëvalueerd. Uitkomsten zijn specifieke patiëntresultaten die als doel worden gesteld om de toestand van de patiënt te verbeteren.Voorbeeld: “Verbetering van zuurstofsaturatie tot ≥92% binnen 24 uur, vermindering van oedeem en stabilisatie van gewicht binnen 48 uur, en verbetering van kennis over hartfalen en dieet binnen 1 week.”

 

Stappen van de NANDA, NIC en NOC methode

De NANDA-I, NIC, NOC methode bestaat uit drie hoofdfasen: diagnose, interventie en evaluatie. Hieronder worden de stappen van elk van deze fasen uitgelegd.

Diagnoses stellen (NANDA-I)

Diagnose stellen verloopt via deze methode in 3 stappen:

Stap 1 – Gegevensverzameling: verzamelen van informatie over de patiënt door middel van anamnese, lichamelijk onderzoek en diagnostische tests. Identificeren van symptomen, risicofactoren en gezondheidsproblemen.

Stap 2 – Analyseren en interpreteren: evalueren van de verzamelde gegevens om patronen en afwijkingen te identificeren. Gebruikmaken van kritische denkvaardigheden om mogelijke verpleegkundige diagnoses te overwegen.

Stap 3 – Formuleren van diagnoses: toepassen van de NANDA-I classificatie om specifieke verpleegkundige diagnoses te formuleren. Een diagnose bestaat uit drie componenten: het probleem (P), de etiologie of oorzaak (E), en de bijbehorende symptomen (S).

Voorbeeld: “Ineffectieve ademhaling gerelateerd aan verergerd hartfalen zoals blijkt uit kortademigheid bij inspanning en verminderde zuurstofsaturatie.”

Interventies plannen (NIC)

Het plannen van interventies vindt ook in 3 stappen plaats.

Stap 1 – Identificeren van interventies: bepalen welke verpleegkundige acties nodig zijn om de gediagnosticeerde problemen aan te pakken. Gebruikmaken van de Nursing Interventions Classification (NIC) om gestandaardiseerde interventies te selecteren.

Stap 2 – Plannen van zorg: ontwerpen van een zorgplan dat specifiek is afgestemd op de behoeften van de patiënt. Prioriteren van interventies op basis van urgentie en impact op de gezondheid van de patiënt.

Stap 3 – Implementeren van interventies: uitvoeren van de geplande interventies volgens het zorgplan. Zorgen voor nauwkeurige documentatie van de uitgevoerde interventies.

Voorbeeld:

Toediening van medicatie: Diuretica, antihypertensiva en hartmedicatie.

Vochtmonitoring: Dagelijks gewicht controleren en vochtbalans bijhouden.

Ademhalingsondersteuning: Zuurstoftherapie indien nodig.

Gezondheidsvoorlichting: Voorlichting over het beheer van hartfalen, belang van medicatietrouw en een zoutarm dieet.

Evalueren van resultaten (NOC)

Het evalueren van resultaten gebeurt, net als bij de vorige onderdelen, in 3 hoofdstappen.

Stap 1 – Bepalen van gewenste uitkomsten: vaststellen van specifieke, meetbare uitkomsten die aangeven wanneer de zorgdoelen zijn bereikt. Gebruikmaken van de Nursing Outcomes Classification (NOC) om gestandaardiseerde uitkomstcriteria te kiezen.

Stap 2 – Monitoren van voortgang: regelmatig evalueren van de toestand van de patiënt om te beoordelen of de zorgdoelen worden bereikt.Gebruikmaken van uitkomstcriteria om de effectiviteit van de interventies te meten.

Stap 3 – Aanpassen van zorgplan: indien nodig het zorgplan aanpassen op basis van de evaluatieresultaten. Continu herzien en verbeteren van de zorg om optimale patiëntresultaten te bereiken.

Voorbeeld:

Ademhalingsstatus: Verbetering van zuurstofsaturatie tot ≥92% binnen 24 uur.

Vochtbalans: Vermindering van oedeem en stabilisatie van gewicht binnen 48 uur.

Gezondheidskennis: Verbetering van kennis over hartfalen en dieet binnen 1 week.

Activiteitstolerantie: Verbetering van uithoudingsvermogen en dagelijkse activiteiten binnen 1 week.

Door deze stappen te volgen, kun je gestructureerd en evidence-based zorg bieden aan hun patiënten, wat leidt tot betere gezondheidsresultaten en een hogere kwaliteit van zorg.

 

Voordelen en nadelen van NANDA NIC NOC

Nu we hebben uitgelegd hoe de methode in elkaar zit, plaatsen we de methode in de context van andere methodes. We beginnen met de voor- en nadelen van NANDA NIC NOC.

Voordelen

Gestructureerd en gestandaardiseerd: Zorgverleners kunnen consistente en evidence-based zorg bieden.

Uitgebreid: Dekking van diagnose, interventie en evaluatie.

Meetbare uitkomsten: Zorgresultaten kunnen worden gemeten en geëvalueerd.

 

Nadelen

Tijdrovend: Het kan tijd kosten om uitgebreide diagnoses en plannen te maken.

Complexiteit: De methode vereist uitgebreide kennis en training.

Beperkingen in flexibiliteit: Soms kunnen gestandaardiseerde diagnoses en interventies niet volledig aansluiten bij unieke patiëntsituaties.

 

Vergelijking met andere methodes

 

1. De patronen van Gordon

De Gordon-methode is een raamwerk voor het systematisch verzamelen van gegevens over de gezondheid van een patiënt, verdeeld in elf functionele gezondheidspatronen.

Overeenkomst: beide methoden richten zich op een holistische benadering van de patiënt.

Verschil: Gordon biedt een raamwerk voor gegevensverzameling, terwijl NANDA NIC NOC specifiek gericht is op diagnose, interventie en evaluatie.

2. Omaha

De Omaha-methode is een systematische benadering voor het vastleggen en organiseren van gezondheidsproblemen, interventies en uitkomsten, verdeeld over vier domeinen: omgevings-, psychosociaal, fysiologisch en gezondheidsgerelateerd gedrag.

Overeenkomst: beide methoden bieden gestructureerde benaderingen voor het documenteren en plannen van zorg.

Verschil: Omaha is breder toepasbaar in gemeenschapsgezondheidszorg, terwijl NANDA NIC NOC meer gericht is op individuele patiëntenzorg.

3. SBAR

De SBAR-methode is een gestandaardiseerde communicatietechniek die zorgverleners helpt om belangrijke informatie duidelijk en efficiënt over te brengen door de situatie, achtergrond, beoordeling en aanbeveling te structureren.

Overeenkomst: beide methoden verbeteren de communicatie tussen zorgverleners.

Verschil: SBAR is een communicatiemethode voor het overbrengen van kritieke informatie, terwijl NANDA NIC NOC zich richt op diagnose en zorgplanning.

4. PES

De PES-methode is een systematische manier om verpleegkundige diagnoses te formuleren door problemen, etiologieën en symptomen te identificeren en te specificeren.

Overeenkomst: beide methoden zijn gericht op het stellen van verpleegkundige diagnoses.

Verschil: PES is een eenvoudiger systeem voor diagnoseformulering, terwijl NANDA NIC NOC een uitgebreide benadering biedt voor diagnose, interventie en evaluatie.

 

Het gebruik van NANDA NIC NOC

De NANDA-I, NIC, NOC methode biedt een gestructureerde en uitgebreide aanpak voor verpleegkundige zorg, met duidelijke voordelen in gestandaardiseerde diagnose, interventie en evaluatie. Ondanks enkele nadelen, zoals de tijdsinvestering en complexiteit, is het een waardevolle manier om evidence-based zorg te verlenen.