Laatst bijgewerkt op 29 april 2023, 9:49

De Week van de RIE is een jaarlijks terugkerende week waarin de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) centraal staat. De 10e editie van de Week van de RIE is van 12 tm 16 juni 2023. Deze week heeft als doel om werkgevers bewust te maken van het belang van een goede RIE en om hen te stimuleren om hier actief mee aan de slag te gaan. In dit artikel gaan we dieper in op wat de RIE inhoudt, waarom het zo belangrijk is, en wat er allemaal gebeurt tijdens de Week van de RIE.

Wat is de RIE?

De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) is een instrument waarmee werkgevers de risico’s op de werkvloer in kaart brengen en evalueren. De RIE is verplicht voor alle werkgevers in Nederland. Het doel van de RIE is om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen en zo arbeidsongevallen en ziekteverzuim te voorkomen.

Tijdens de RIE worden alle risico’s op de werkvloer geïdentificeerd, geanalyseerd en beoordeeld op de mate van gevaar en de kans op een incident. Vervolgens worden er maatregelen genomen om deze risico’s te verminderen of weg te nemen. De RIE is dus een belangrijk instrument om de veiligheid op de werkvloer te waarborgen.

Waarom is de RIE zo belangrijk?

Een goede RIE is van groot belang voor werkgevers en werknemers. Ten eerste is het wettelijk verplicht om een RIE uit te voeren. Werkgevers die hier niet aan voldoen kunnen hoge boetes krijgen. Daarnaast kan het niet uitvoeren van een RIE leiden tot ongevallen, ziekteverzuim en zelfs arbeidsongeschiktheid. Dit heeft niet alleen nadelige gevolgen voor de werknemers, maar ook voor de werkgever zelf.

Een goede RIE kan ook bijdragen aan een hogere productiviteit en tevredenheid onder werknemers. Wanneer werknemers zich veilig voelen op de werkvloer, zullen ze zich beter kunnen concentreren en beter presteren. Daarnaast kan het ook leiden tot een betere samenwerking tussen werkgever en werknemers.

Wat gebeurt er tijdens de Week van de RIE?

Tijdens de Week van de RIE worden er verschillende activiteiten georganiseerd om werkgevers bewust te maken van het belang van een goede RIE. Zo worden er workshops, webinars en bijeenkomsten georganiseerd waarin verschillende aspecten van de RIE worden besproken. Ook worden er praktische tips en handvatten gegeven om de RIE zo goed mogelijk uit te voeren.

Daarnaast wordt er tijdens de Week van de RIE ook aandacht besteed aan de verschillende sectoren waarin de RIE van toepassing is. Zo zijn er specifieke bijeenkomsten voor onder andere de zorgsector, de bouwsector en de horecasector.

Tot slot wordt er tijdens de Week van de RIE ook aandacht besteed aan het belang van een gezonde werkplek. Zo wordt er bijvoorbeeld aandacht besteed aan ergonomie.

Wil jij je medewerkers veilig en gezond houden? Doe dan mee aan de Week van de Rie 2023! Meer informatie vind je op https://www.rie.nl/weekvanderie