Laatst bijgewerkt op 14 juni 2024, 11:35

Sinds begin dit jaar waren er leveringsproblemen met de FreeStyle Libre 3 sensor voor continue glucose monitoring (CGM), waardoor veel diabetes type 1-patiënten hebben moeten terugvallen op andere mogelijkheden om bloedsuiker te meten. In de meeste gevallen kon dat met de FreeStyle Libre 2 sensor, de voorganger van de Libre 3 die alleen flash glucose monitoring (FGM) ondersteunt. Dat betekent wat ongemak (je moet scannen voor je bloedsuiker in plaats van dat je continue de meetresultaten ziet in de app van de Libre), maar je hoeft gelukkig niet terug naar prikken voor je bloedsuiker.

Inmiddels is het tekort grotendeels opgelost en hebben de grote leveranciers (zoals Mediq of Bosman) de leveringen hervat. Patiënten ontvangen niet meteen hun volledige voorraad in de herhaalleveringen, maar wel voldoende voor de komende maand tot anderhalve maand. Er wordt verwacht dat na die tijd alle patiënten in ieder geval een basisvoorraad hebben ontvangen, waarna de restanten stap voor stap geleverd zullen worden.

De oorzaak voor het tekort lijkt een combinatie van transport- en opslagproblemen en gestegen vraag. Gezien het belang van de CGM-sensoren voor het onder controle kunnen houden van diabetes, is het te hopen dat die tekorten niet nogmaals voorkomen. Het tekort onderstreept nog maar eens wat een enorme game changer de CGM- en FGM-sensoren zijn geweest voor diabetesmanagement.

Ben jij ook getroffen door het leveringstekort? Dan hopen we dat je er niet te veel last van gehad hebt en dat je of zelf nog een klein voorraadje had liggen, of tijdelijk met de Libre 2 hebt kunnen werken! Je leest meer over het tekort op de website van Diabetesvereniging Nederland.