Laatst bijgewerkt op 19 mei 2023, 16:48

Een Omaha zorgplan is een gestructureerd systeem dat wordt gebruikt in de verpleegkunde om de gezondheidsbehoeften van een patiënt in kaart te brengen en passende zorg te plannen en te evalueren. Het Omaha-systeem is ontwikkeld om de communicatie en samenwerking tussen zorgverleners te verbeteren en een holistische benadering van zorg mogelijk te maken.

Binnen het Omaha-systeem wordt de anamnese verzameld en georganiseerd volgens vier domeinen:

1. Fysiologisch domein: Dit domein richt zich op de lichamelijke aspecten van de patiënt, zoals de algemene gezondheidstoestand, vitale functies, fysieke beperkingen en de aanwezigheid van ziekten of aandoeningen.

2. Gezondheidsgerelateerd gedragsdomein: Dit domein omvat het gedrag van de patiënt dat van invloed kan zijn op de gezondheid. Het gaat onder andere over leefstijlfactoren zoals voeding, lichaamsbeweging, medicatiegebruik, rook- en alcoholgebruik, en de bereidheid van de patiënt om zich aan behandelplannen te houden.

3. Omgevingsdomein: Dit domein richt zich op de fysieke en sociale omgeving waarin de patiënt leeft. Het omvat factoren zoals huisvesting, financiën, sociaal netwerk en culturele achtergrond, die van invloed kunnen zijn op de gezondheid en het welzijn van de patiënt.

4. Psychosociaal domein: Dit domein heeft betrekking op de psychologische en sociale aspecten van de patiënt. Het omvat emotionele gezondheid, mentale toestand, sociaal functioneren, steunsystemen en de kwaliteit van de relaties van de patiënt.

Het verzamelen van gegevens in deze vier domeinen stelt zorgverleners in staat om een uitgebreid beeld te krijgen van de patiënt en zijn/haar gezondheidsbehoeften. Dit stelt hen in staat om zorgplannen op maat te maken en doelen te stellen die specifiek zijn voor elke patiënt.

 

Voorbeelden Omaha systeem (Omaha System Support)

Meer weten over hoe het Omaha model werkt en hoe je zelf een Omaha Zorgplan kunt opstellen? Op de website van Omoha System Support zijn heel veel voorbeelden van Omoha Systeem zorgplannen gepubliceerd: https://www.omahasystem.nl/over-omaha-system/voorbeeldzorgplannen/

 

Verschillen tussen Omaha & Gordon anamnese

Wat betreft de verschillen tussen de Omaha-anamnese en de anamnese volgens de 11 patronen van Gordon, zijn er een aantal belangrijke punten:

1. Scope: De Omaha-anamnese behandelt specifieke domeinen (fysiologisch, gezondheidsgerelateerd gedrag, omgeving en psychosociaal), terwijl de anamnese volgens de 11 patronen van Gordon een breder scala aan aspecten behandelt, zoals veiligheid, ademhaling, voeding, uitscheiding, enzovoort.

2. Organisatie: De Omaha-anamnese organiseert de verzamelde gegevens volgens de vier domeinen, terwijl de anamnese volgens de 11 patronen van Gordon de gegevens organiseert volgens de 11 vooraf bepaalde patronen.

3. Doel: Het doel van de Omaha-anamnese is het identificeren van de gezondheidsbehoeften van de patiënt en het plannen van passende zorg binnen de specifieke domeinen. Het legt de nadruk op het begrijpen van de fysiologische, gedragsmatige, omgevingsgerelateerde en psychosociale aspecten die van invloed zijn op de gezondheid en het welzijn van de patiënt.

De anamnese volgens de 11 patronen van Gordon richt zich juist op een bredere reeks aspecten van de gezondheid van de patiënt. Deze 11 patronen omvatten onder andere gezondheidswaarneming, voeding, uitscheiding, activiteit en rust, slaap en rust, cognitie en waarneming, zelfwaardering en zelfbeeld, rolrelaties, seksualiteit en voortplanting, coping en stress en tot slot waarde en overtuigingen. Het doel van de anamnese volgens deze patronen is om een uitgebreid beeld te krijgen van de gezondheidstoestand van de patiënt en om eventuele problemen en risico’s te identificeren.

Kort samengevat richt de Omaha-anamnese zich op specifieke domeinen (fysiologisch, gezondheidsgerelateerd gedrag, omgeving en psychosociaal) en organiseert het de gegevens dienovereenkomstig, terwijl de anamnese volgens de 11 patronen van Gordon een breder scala aan aspecten behandelt en deze organiseert volgens de 11 voorgedefinieerde patronen. Beide benaderingen hebben als doel om een holistisch beeld te krijgen van de patiënt en zorgplannen te ontwikkelen die rekening houden met alle relevante aspecten van hun gezondheid.